หมวดหมู่

LANNA INDUSTRIAL GASES CO.,LTD,ไนโตรเจนเหลวเชียงใหม่,ที่ ...

อะเซทิลีนเป็นก๊าซที่มีความไวไฟมาก ไม่มีสี มีกลิ่น (ฉุนคล้ายกระเทียม) จากคุณสมบัติของอะเซทิลีนที่มีความสามารถละลายน้ำได้ดีในอะซิโตน (300:1โดย ...


bacharach APL ASIA

Leakator®Jr Combustible Gas Leak Detector เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซที่ติดไฟ เช็ครั่วก๊าซ อะซิโตน, อะเซทิลีน, เบนซีน, บิวเทน, เอทานอล, เอทิลีนออกไซด์, น้ำมันเบนซิน ...


อะซีโตนมีส่วนผสมอะไรบ้าง? บทความ 2021

อะซีโตนมีส่วนผสมอะไรบ้าง? อะซิโตนเป็นกลุ่มของโมเลกุลอินทรีย์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าคีโตนหรืออัลคาโนเน ชื่อที่ถูกต้องคือ propanone แต่บาง ...


เคมี, อิเล็กทรอนิกส์, ทรัพยากรธรณี และพลังงาน | บริษัท ...

กลุ่มคีโตน. ตัวอย่างสินค้า. เมทิล เอทิล คีโทน, เมทิล ไอโซบิวทิล คีโตน, ไดไอโซบิวทิลคีโตน, อะซิโตน,ไซโครเฮกซาโนน ฯลฯ


ความแตกต่างระหว่าง Acetonitrile และ Acetone | 2020

อะซิโตนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมี (CH3) 2CO มันเกิดขึ้นเป็นของเหลวที่ไม่มีสีและติดไฟได้ซึ่งมีความผันผวนสูง มันเป็นคีโตนที่ง่ายและ ...


LPG กับ Acetylene อันไหนปลอดภัยกว่ากัน

1/3/2016· Re: LPG กับ Acetylene อันไหนปลอดภัยกว่ากัน. « Reply 9 เมื่อ: มีนาคม 02, 2016, 01:11:55 PM ». เทียบว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัย ส่วนหนึ่งก็คงดูที่ความไวไฟเป็นหลัก ...


สารเคมีที่ไม่ควรผสม

สารเคมีบางชนิดไม่ควรนำมาผสมกัน ในความเป็นจริงสารเคมีเหล่านี้ไม่ควรเก็บไว้ใกล้ ๆ กับโอกาสที่อาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและสารเคมีสามารถทำ ...


แก๊สอะเทซิลีน Gassolution

แก๊สอะเทซิลีน. อะเซทิลีน เป็นแก๊สไม่มีสี ไว้ไฟมาก ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนและคาร์บอน (C2 H2) ใช้ในงานเชื่อมหรือตัดโลหะ โดย ...


การเชื่อมโดยใช้แก๊ส และมาตรการป้องกันอันตรายจากไฟย้อนกลับ

15/5/2019· Flashback Arrestors คือ อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับในเวลาทำการเชื่อมโดยใช้แก๊ส. โดยทั่วไปประกอบด้วย โครงสร้างหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ. 1. Non ...


Catalytic Bead DrägerSensors

สำหรับการสอบเทียบตัวส่งที่มีเซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี (ไม่ใช่แบบ L), เซนเซอร์คะตาไลติก (pellistor) และตัวส่งประเภท Polytron IR CO2 และ Polytron IR Ex HC ซึ่งติดตั้งในตำแหน่งที่ ...


ความแตกต่างระหว่างอะซิโตนและสไตโรโฟม | 2019

อะซิโตน (CH3) หมายถึงสารประกอบอินทรีย์ที่กำหนดโดยสูตร 2CO มันเป็นตัวทำละลายที่ติดไฟได้ไม่มีสีที่ง่ายผสมกับน้ำและระเหยอย่าง ...


ค้นหาชื่อทางเคมีของสารทั่วไป

12/8/2020· ชื่อสารเคมี. อะซิโตน. ไดเมทิลคีโตน; 2propanone (มักเรียกว่าอะซิโตน) กรดโพแทสเซียมซัลเฟต. โพแทสเซียมไบซัลเฟต. กรดน้ำตาล. กรดออกซาลิก. ...


Safety Data Sheet อะซีโตน : Acetone

อะซีโตน: Acetone 1. ข้อมูลเกียวกับสารเคมีและบริษัทผ ู้ผลิตและจัดจําหน่า ย Chemical Product and Company Identification ชือทางการค้า Trade Name: อะซีโตน (Acetone)


อะซิโตน (Acetone) | siamchemi

อะซิโตน (Acetone) เป็นสารตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายที่ไม่มีกลุ่มฮาโลจีเนตเต็ต ใช้มากในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสำหรับใช้เป็นตัวทำละลาย ...


Acetone

อะซิโตน จัดเป็นสารไวไฟ มีจุดวาบไฟที่น้อยมากที่ 2 องศาเซลเซียส และลุกติดไฟได้เองที่ 465 องศาเซลเซียส ดังนั้น จึงมีโอกาสเกิดการติดไฟ และระเบิด ...