หมวดหมู่

TEMP SENSOR INTER HEAT MANUFACTURING

เทอร์โมคัปเปิลมีหลายชนิด ซึ่งในอุตสาหกรรม หัววัด (Thermocouple Probe) ที่ใช้มากที่สุดจะเป็นเทอร์โมคัปเปิลแบบ K เนื่องจากวัดอุณหภูมิได้ในช่วงกว้าง ...


เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)

Type K , J , PT 100 Ohm เทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดีแบบต่อออกสาย มีเกลียวมีแหวน ในตัว ใช้งานสำหรับวัดอุณหภูมิ ของเหลวเช่น น้ำมัน ช่วงวัดอุณหภูมิ 600˚C ...


Rtd | Pt100 Thermocouple น้ำอุณหภูมิน้ำมันเซ็นเซอร์ ...

ในฐานะตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ของผู้ผลิตเซ็นเซอร์อุณหภูมิเราขอเสนอ termocupla pt100, แพลทินัมโรเดียมเทอร์โมพอยต์ในอุตสาหกรรม, หัววัดอุณหภูมิและ ...


เทอร์โมคัปเปิล (THERMOCOUPLE)

เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) หรือ หัววัดอุณหภูมิ ซึ่งตัวเทอร์โมคัปเปิลนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายชนิด หลากหลายแบบ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนำไปใช้ ...


ผู้ผลิต Temperature Sensor Thermocouple RTD PT100 PT1000 ...

เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) คือ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ หรือเซนเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิในกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการเชื่อมโลหะ 2 ...


หัววัดอุณหภูมิ เทอร์โมคับเปิล (Thermocouple)

หัววัดอุณหภูมิ เทอร์โมคับเปิล (Thermocouple) ใช้กับเครื่องวัดอุณหภูมิ 0400C Temperature Controllor ราคาเส้นละ 450 บาทType K,J


เทอร์โมคัปเปิล Type K PT100 Thermocouple Sensor อุณหภูมิ ...

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple Probe โพรบวัดอุณหภูมิ Type K J RTD PT100 Wire Temperature Sensor เซ็นเซอร์ สาย และหัววัดอุณหภูมิ Type T, R, S


เทอร์โมคัปเปิล คือ, เทอร์โมคัปเปิล คืออะไร, Thermocouple ...

เทอร์โมคัปเปิล คือ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ หรือเซนเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ โดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงความร้อน หรืออุณหภูมิให้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า ...


Control Nice : รับสั่งทำ และจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ...

รับสั่งทำ และจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ด้านอุณหภูมิ เช่น หัววัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple), อาร์ทีดี RTD (Pt100), ฮีตเตอร์ (Heater), เกจวัดอุณหภูมิ ...


เครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิ/ฮีตเตอร์

เทอร์โมคัปเปิล คือโลหะ 2 ชนิดต่างกันที่นำมาเชื่อมปลายเข้าด้วยกันที่ด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ใช้วัดอุณหภูมิ ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับ ...