หมวดหมู่

เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ ระบบเปิด ระบบปิดและเครื่องหมักในห้อง ...

เครื่องหมักในห้องปฏิบัติการที่ออกแบบใหม่. แนวทางที่ง่ายที่สุดคือการออกแบบใหม่ของเครื่อง หมัก แก้วที่มีชื่อเสียงซึ่งมี ...


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โชว์นวัตกรรมการ ...

7/8/2017· ขอนแก่น โดยมีพื้นที่ในการผลิตไฟฟ้า 30 ไร่ และใช้พื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ประมาณ 2,000 ไร่ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 15,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน /1 โรง เพียงพอ ...


PCA® 400 เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้และการปล่อยมลพิษแบบมือ ...

เซ็นเซอร์ SO2 (0 5,000 ppm) ไม่ได้ปรับเทียบ: 00240998: เซ็นเซอร์ SO2 (0 5,000 ppm) ปรับเทียบล่วงหน้า: 00241543: เซนเซอร์ SO2 (0 5,000 ppm) 00243065: เซ็นเซอร์ O2 (5 ถึง 7 ปี) (0 – %) 0024 ...


เดอะ ปาร์ค โครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐาน ...

5/11/2021· เดอะ ปาร์ค ประกาศขึ้นแท่น สู่การเป็นโครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐาน LEED เวอร์ชั่น 4 BD+C: Core and Shell ต้นแบบมาตรฐานระดับสากล


วัสดุนาโนคาร์บอน กราฟีน เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ ...

9/10/2019· ปัจจุบันได้มีการนำกราฟีนมาผสมกับพอลิเมอร์ เพื่อสร้างเป็น วัสดุคอมพอสิต (Graphene Composite) สามารถเพิ่มคุณสมบัติในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านทางกล และการ ...


InPro 5000i เซ็นเซอร์วัดค่า CO2 สำหรับถังปฏิกรณ์ชีวภาพ

InPro 5000i เป็นเซ็นเซอร์วัดค่า CO2 ในแหล่งกำเนิดสำหรับการหมักและ ...


Intertoshop เว็ปไซต์อันดับหนึ่ง จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ ...

เช็คสถานะการจัดส่ง บริษัท ซอล์ฟเทค อินโนเวชั่น จำกัด 420/93 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150


พลังงานทดแทน วิกิพีเดีย

ก๊าซพิษ โดยทั่วไปพลังงานความร้อนที่ได้จากแหล่งใต้พิภพ มักมีก๊าซประเภทที่ไม่สามารถรวมตัว ซึ่งก๊าซเหล่านี้จะมีอันตรายต่อระบบการหายใจหาก ...


โครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพที่แหล่งกำเนิด สถาบัน ...

13/5/2021· บทสรุปผู้บริหาร. โครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพที่แหล่งกำเนิด มุ่งเน้นศึกษาผลของอัตราการไหลของน้ำเสียและอัตราการเป่าอากาศต่อ ...


เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ Archives Entech

biogas 5000 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ. วัดก๊าซชีวภาพ ในบ่อฝังกลบและบ่อหมักของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร สามารถวัดค่าก๊าซออกซิเจน (o2),มีเทน (ch4 ...


ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช PROJECT Phy122(Lab)

ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช. การเจริญเติบโตของพืช ต้องการปัจจัยหลายประการที่สำคัญ คือ น้ำ แสง ธาตุอาหารต่างๆ. พืชเป็น ...


PCA® 400 เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้และการ…

เซ็นเซอร์ SO2 (0 5,000 ppm) ไม่ได้ปรับเทียบ: 00240998: เซ็นเซอร์ SO2 (0 5,000 ppm) ปรับเทียบล่วงหน้า: 00241543: เซนเซอร์ SO2 (0 5,000 ppm) 00243065: เซ็นเซอร์ O2 (5 ถึง 7 ปี) (0 – %) 0024 ...


เซ็นเซอร์วัดค่า CO2 | โพรบวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์

เซ็นเซอร์ InPro 5000i เซ็นเซอร์การวัดค่า CO2 ที่ละลายน้ำแบบอินไลน์สำหรับการควบคุมการหมัก. เซ็นเซอร์ CO2 ISM InPro 5000i รุ่นใหม่ ผสานการวัดค่า CO2 ...


เครื่องหมักทรงกระบอกทรงกรวยแบบง่าย 500625L/

CCTSLP500DE เป็นถังหมักทรงกรวยทรงกรวยแรงดันต่ำแบบง่ายที่มีปริมาตรใช้งาน 500 ลิตรและปริมาตรรวม 625 ลิตรสำหรับ การหมักและการสุก ของเบียร์ ไซเดอร์ ไวน์ ...


ข่าวใหม่ล่าสุด Big Dutchman

อุโมงค์อบแห้งมูลสัตว์ OptiSec และ OptiPlate ของ Big Dutchman รวมถึงถังหมัก CompoTower ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ได้อย่างมาก นี่เป็นผลจากการศึกษา LCA ล่าสุดที่ ...


เชื้อเพลิงเอทานอล วิกิพีเดีย

ในการกระบวนการหมักเอทานอลจะเกิดผลิตภัณฑ์ต่างมากมาย เช่น กรดอซิติก ไกลคอลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจำเป็นต้องมีกระบวนการกำจัดออก ...


The PARQ โครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของไทย ได้รับมาตรฐาน LEED …

The PARQ โครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของไทย ได้รับมาตรฐาน LEED BD+C: Core and Shell. สร้างมาตรฐานใหม่ของการพัฒนาอาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย. หนึ่ง ...


การควบคุมประสิทธิภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากน้ำเสีย …

Biogas 5000 มีภาษาให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย และสามารถทำการติดตั้งเซ็นเซอร์ได้สูงสุดถึง 6 ชนิดก๊าซ โดยมีก๊าซชนิดต่างๆ ให้เลือกมากมาย ได้แก่ ก๊าซ ...