หมวดหมู่

MQ7 Module Gas sensor

จำหน่ายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด Microcontroller MCS51 AVR ARM7 PIC dsPIC PIC32 ร้าน ...


MQ9 Module Gas sensor

MQ8 Hydrogen Gas Methane Detection Sensor For Arduino MQ9: MQ9 Carbon Monoxide Combustible Gas Detection Sensor For Arduino MQ135: 1. Product Model:MQ135. 2. Product Type: Semiconductor gas sensitive element. 3. Gas Detected: Ammonia,sulfide,Benzene series steam. 4. Detection Of Concentration: 101000ppm.


The Monday Jolt: HarvestGeek ควบคุมเรือนกระจก 🏠 | June, 2021

ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีพืชใบโหระพาที่เติบโตในชั้นใต้ดินของคุณด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความส่องสว่าง, CO2, pH, ความชื้นของดินและอื่น ๆ ...


13ล็อคประตู ARDUINO ด้วยรหัสผ่าน

16/9/2018· Arduino Uno R3 พร้อมสาย USB รีเลย์ relay 1 Chanel 250V/10A Active HIGH II Moisture Sensor Module วัดความชื่นในดิน 5.ปั๊มน้ำ DC ขนาดเล็ก 6.สายยางปั้มน้ำ DC ยาว 1 เมตร 5V 1A หม้อแปลง 5V 1 แอมป์ II connector 5 ...


เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ

บอร์ด Arduino Pro Mini เป็นบอร์ดที่แตกต่างจากบอร์ด Arduino Mini คือย้ายช่อง A4 A5 A6 A7 ออกมาภายในบอร์ด เพื่อให้บอร์ดมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมอีก ...


UltrasonicOdometor: โครงการตลับเมตรไร้สายระบบอุลตร้าโซนิก ...

ช่วงการวัดระยะทาง : ๒cm – ๔๐๐ cm/๑" – ๑๓ft. ความละเอียด : ๐.๓ cm. Measuring Angle: ๓๐ degree. Trigger Input Pulse width: ๑๐uS. Dimension: ๔๕mm x ๒๐mm x ๑๕mm. ซึ่งอาจจะเกิดได้ในระบบ และจะ ...


มินิโปรเจค Arduino วัดอุณหภูมิด้วย DHT22 และการแจ้งเตือน ...

มินิโปรเจค Arduino วัดอุณหภูมิด้วย DHT22 และการแจ้งเตือนโดย Buzzer ประโยชน์และการนำโปรเจคไปพัฒนาต่อ เช่น..เครื่องควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการค...


เริ่มต้นใช้งาน Arduino UNO ตอนที่ 1 (แนะนำตัวกันก่อน :) ...

"Arduino is an opensource electronics prototyping platform based on flexible, easytouse hardware and software. It''s intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments."


อุปกรณ์แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line, SMS และ EMail

พร้อมทั้งวิธีทดสอบต ่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณ ... MQ7 Carbon Sensor – Sensor ตรวจสอบ ... วิธีด าเนินโครงการ ...


โครงการเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ: บที่ 2

ในการจัดทำโครงการเรื่อง เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองและควันในอากาศแสดงผลด้วยจอผลึกเหลวชนิดตัวอักษร คณะผู้จัดทำได้ศึกษา ...


MQ135 Air Quality Sensor Module

MQ135 Air Quality Sensor Module for ammonia, sulfide , benzene vapor high sensitivity of the smoke and other harmful monitor is also very good. This sensor can be used to measure a variety of harmful gases and also a lowcost sensors for a variety of applications . For Arduino, connect DO to any digital pin (if you want it in digital input).


โครงการ…

บทที่ 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. ในการจัดทำโครงการเรื่อง เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองและควันในอากาศแสดงผลด้วยจอผลึก ...


โครงการเรื่อง ราวตากผ้าอัตโนมัติและระบบ Andorid : บทที่๒

ในการจัดทำโครงการเรื่อง ราวตากผ้าอัตโนมัติและระบบ Andorid คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนะนำเสนอตาม ...


MQ135 Air Quality AQI Sensor เซนเซอร์ เซ็นเซอร์ ตรวจวัด ...

โมดูลตรวจวัดแก๊สที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่นแก๊สในกลุ่ม NH3,NOx, alcohol, Benzene, CO, CO2 ฯลฯ ทำให้ถูกนำมาใช้ในงานควบคุมสภาพอากาศ, ควบคุมการทำงานของ ...